Attention Please, All Our Members! Please Don't Write Anything In Myanmar On This Blog. Please Write In Arakan and English.

Friday, July 10, 2009

သီရိသုၿမတ္စြာေဒဝီ

သုိ႔
စာတည္းအဖြဲ႔ ရခိုင္ရိုးမ မဂၢဇင္း

အကၽြန္ေရ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမိုင္းဌာနမွ နည္းျပ ေဒၚျမႏွင္းေ၀ျဖစ္ပါေရ။ အကၽြန္မာန္ေအာင္ဇာတိပါ။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ျဖစ္ေတဘ၀ကပင္ ရခိုင္ေျမာက္ဦးကို အကၽြန္အထူးစိတ္ ၀င္စားခပါေရ။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မေရာက္ဟိႏိုင္ခပါ။ ၀ိဇၨာဘြဲ႔ရၿပီးေက မဟာ၀ိဇၨာဆက္တက္ယင္းပင္၊ သမိုင္းဌာနမွာ နည္းျပ ၀င္လုပ္နိန္ခပါေရ။ ရခိုင္သမိုင္းကိုလည္း လက္လွမ္းမွီေရဆီေလ့လာပါေရ။ ဆရာသမားရို႔၏ ေက်ဇူးတရား ေၾကာင့္ အကၽြန္၏မဟာ၀ိဇၨာဘြ႔ဲစာတမ္းေရ အကၽြန္စိတ္၀င္စားေသာ ခ်စ္ျမတ္ႏို္းေသာ ရခိုင္သမိုင္းနန္႔ ပတ္သတ္ ေတ စာတမ္းမ်ိဳးကို တင္ျပခြင့္ ရလွာပါေရ။ ဌာနက ခ်ပီးလိုက္ေတစာတမ္းက “ ရခုိင္မိဖုရားရို႔၏ ကိုယ္က်င့္သီလ ေစာင့္ထိမ္းမႈ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး” ျဖစ္ပါေရ။

ယင္းကိစၥနန္႔အကၽြန္ေျမာက္ဦးကို ၁၉၉၄ ခု မတ္လဆန္းမွာ ေရာက္လာပါေရ။အကၽြန္ဘ၀မွာ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ တက္ႁကြ ၾကည္ႏူးဖို႔ေကာင္းေရနိ ရက္တိပါဗ်ယ္။ ေက်ာင္းနီဖက္တိ စာပီသမားတိ၊ ရွိေဟာင္း သုေတသနဌာန၊ သမိုင္းသုေတသီတိက လိုအပ္စြာတိ အစစအရာရာကို ကူညီပီးပါေရ၊ ပညာေရးဌာနက လူႀကီးတိကေလး မွတ္တမ္းတင္ေလာက္ေအာင္ ကူညီပီးပါေရ။ အတိုေသွ်ေျပာရေက ကိုယ့္္လူမ်ိဳးအတြက္ ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ မွတ္တိုင္လို႔ေျပာစမွတ္ စာတမ္းတေစာင္ ျဖစ္လာေအာင္ လိုအပ္ခ်က္တိ အျပည့္အစံုရခေရလို႔ အကၽြန္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္ထားပါေရ။ မိမိ၏ စိတ္ေစတနာ မွန္ကန္မႈေၾကာင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီပီးေရသူရို႕၏ ၾကီးမား ေသာ ေက်းဇူးတရားကို ဇာခါေလ့ေသာ့ မိဖို႔မဟုတ္ပါ။လုပ္ငန္းတာ၀န္ ၿပီးစီးေရ သႀကၤန္နိတရက္မွာ ရတနာ့ မာန္ေအာင္ ေက်ာင္းတိုက္၏တရားစခန္းဖြင့္ပြဲႏွင့္ ၾကံဳပါေရ။ ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ အခြင့္အခါတရပ္ပိုင္ မွတ္ၿပီးေက ၊ ေျမာက္ဦးၿမီ တရားစခန္းမွာ ၀စီပိတ္ (၉)ရက္၀င္ပါေရ။

ေထရ၀ါဒသာသနာထြန္းကားေရ ရခိုင္ေျမာက္ဦးေခတ္မွာ အဂုတရားစခန္းဖြင့္လိုက္ထားေရ ရတနာ့မာန္ေအာင္ ၀င္းေရ ေတာင္ကိုးလံုး၀ိုင္းရန္ထားၿပီး အလြန္စိတ္ႏွစ္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရနီရာ တစ္ခုျဖစ္ပါေရ။ တရားစခန္း ၀င္သူတိ ကေတာ့ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး၊ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕ရြာအႏွံ႔ကပါ။ အကၽြန္နန္႔ အိပ္ရာခ်င္းကပ္လို႔ အရီးဆိုေက အသက္ေျခာက္ဆယ္ေလာက္ဟိပါဖို႔။ ထမင္းတ၀ိုင္းတည္းလည္းက်ပါေရ။ ေျပာရဖို႔ဆိုေက ရုပ္ဆင္းရူပါက အဆင္းအလြန္လွပခန္႔ျငားေရ အရီးတေယာက္ျဖစ္ပါေရ။ မ်က္ႏွာေရ ရွင္းသန္႔ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္း နီပါေရ။ သႏၱိရသကို ေဆာင္ေရမ်က္ႏွာမ်ိဳးပါ။ အသားအရီ၀င္းလို႔ ႏွာတံသြယ္သြယ္မ်က္လံုးမ်က္ခံုး ေကာင္းေကာင္းနန္႔ပါ။ တကၠသိုလ္ ေလာကမွာ လွပခန္႔ျငားေရ အမ်ိဳးသမီးတိ ဆရာမတိတြိဖူးပါယင့္။ အကၽြန္ရို႕ မာန္ေအာင္သူမတိေလ့ အလွမွာ နာမည္ဟိေရ အရပ္ျဖစ္ပါယင့္။ ေယေကေလ့ေဒအရီးနန္႔ေတာ့ လံုး၀ယွဥ္လို႔မရပါ။ တရားစခန္းၿပီးဗ်ာလ္ျဖစ္လို႔ စကားေျပာျဖစ္ကတ္ပါေရ။ ေလးၿမိဳ႕ေခ်ာင္းဖ်ားကလို႔ ေျပာပါေရ။ စကားရွည္ရွည္ ေျပာခ်င္ပံုမရပါ။ အကၽြန္႔ကို သမိုင္းဌာနက ဆရာမေသွ်တေယာက္လို႔သိေရခါ စကားတိ အရွည္ႀကီးေျပာျဖစ္ကတ္ပါေရ။ အကၽြန္႔စာတမ္း အားနည္းခ်က္တိကို ျဖည့္စြက္ျပဳျပင္ပီးပါေရ။ ရခိုင္ရာဇ၀င္၊ ျမန္မာရာဇ၀င္ကို ဆရာတဆူပိုင္ ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္ ပါေရ။ အကၽြန္အခ်ိန္ရေက အရီးမနန္႔လိုက္ခ်င္ေရ ေျပာေရခါ၊ ေခါင္းခါပါေရ။ သူေရသာသနာ ေတာ္၏ အဆံုအမေအာက္က ေယာဂီျဖစ္ေၾကာင္း ေလာကီကိစၥမ်ားကို ၾကိဳးစားၿပီး မိပစ္နိန္ေၾကာင္း၊ စကားအဆိုက္က်လို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါေရ။

စခန္းကထြက္ဖို႔နိ မိုးထအာရုဏ္တက္မွာ အကၽြန္႔ကိုႏိႈးၿပီးေက သူနန္႔လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ဖို႔ ေခၚပါေရ။ ရတနာ့မာန္ေအာင္ေစတီေတာ္ကို ကန္ေတာ့ကတ္ၿပီးေက၊ အရီးမေဘးက အကၽြန္လိုက္လာမိပါေရ။ရင္ထဲမွာ ထူးဆန္းမႈ ခံစားမႈတခုေပၚနီေရလို႔ အကၽြန္သတိထားမိပါေရ။ စကားမေျပာျဖစ္ကတ္ပါ။ အရီးမေရ ေျမာက္ဦး ပန္းေျမာင္းကာရီလမ္းကို ျဖတ္ၿပီးေက သက်မာန္ေအာင္ေစတီေတာ္ကို ေသာတာပန္ ဘီလူးႏွစ္ေယာက္ ေစာင့္ေရ အေနာက္ဘက္မုခ္က ၀င္ပါေရ။ေစတီေတာ္ကို ရည္မွန္းၿပီး လက္အုပ္ခ်ီလို႔အကၽြန္႔ရွိက ေလွ်ာက္ပါေရ။ အကၽြန္ေလ့ယင္းအတိုင္း လက္အုပ္ခ်ီလို႕ ေနာက္ကလိုက္ပါေရ။ နီေရာင္အင္တန္လင္းနီပါဗ်ာ။

ေစတီေတာ္ရွိမွာ ၿငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္စြာ ရပ္နိန္ၿပီးေက လက္ကိုအသာခ်လို႔ အကၽြန္႔ဘက္ကို လွည့္လိုက္ပါေရ။

အရီးမေရ အကၽြန္နန္႔ရြယ္တူ ကမၻာေလာက္လွပေရ မိန္းမပ်ိဳတဦး ျဖစ္နိန္ပါေရ။ သူေရနတ္သွ်င္မယ္လို႕ေခၚ ကတ္ေတ သီရိသုျမတ္စြာ ေဒ၀ီျဖစ္ေၾကာင္း။ ေဒသက်မာန္ေအာင္ေစတီေတာ္ကို သူနန္႔ေမာင္ေတာ္ႀကီး သီရိ သုဓမၼရာဇာရို႕ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမခံယူၿပီး တည္ေဆာက္ခကတ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါေရ။

သူအကၽြန္႔လက္ထဲကို စာတေစာင္ထည့္ပီးလိုက္ေတ။ ေဒစာကို ရခိုင္ျပည္သူတိအားလံုး ဖတ္ႏို္င္ေအာင္စီစဥ္ပီးဖို႔ ေမာတၱာရပ္ခံပါေရ။ အကၽြန္႔ကို ျပန္လီဖိိလို႔ေျပာၿပီးေက သူပုတီးစိပ္ဖို႔က်န္ခပါေရ။

သီရိသုျမတ္စြာေဒ၀ီ၏စာကို အကၽြန္ရခိုင္ရိုးမ မဂၢဇင္းသို႔ ပို႔ပီးလိုက္ပါယင့္ ေဖာ္ျပပီးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါေရ။

ေလးစားလွ်က္
ျမႏွင္းေ၀
မဟာ၀ိဇၨာက်မ္း
(သမိုင္းဌာန ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

၀သုေျႏၵသွ်င္မကိုတိုင္တည္ပနာ ေဒစာကိုရြီးပါ၏။

ေအနိခါ အကၽြန္ေရ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာ၏ အဆံုအမေအာက္မွာ သံသရာ၀ဋ္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔တခုကိုုရာ အာရံုျပဳ က်င့္ၾကံအားထုတ္နိန္ပါေရ။ အကၽြန္အတိတ္ကို မိန္႔ထားပါေရ၊ ပစၥဳပၸန္ကိုတည့္တည့္ရႈပါေရ၊ ကုန္ခေရမိုးတြင္း တရက္နိမွာ ရခိုင္ကဗ်ာတပုဒ္ကို မဂၢဇင္းတေစာင္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲဖတ္ရပါေရ။ အကၽြန္မ်က္ရည္ကို ထိမ္းလို႔ မရပါ။ စိပ္ပုတီးလက္လြတ္ၿပီး အကၽြန္အေခ်တေယာက္ပိုင္ ငိုမိပါေရ။

သွ်င္နာဂိႏၵေမာ္ကြန္းကို
ထဘီစုတ္ပိုင္ျဗန္းခနဲဆုတ္
ရခိုင္ရာဇ၀င္မွာယုတ္ကန္္ဆံုးမိန္းမ
ကိေလသာညြံတြင္းပုပ္မွာ
ေပ်ာ္ရင္းျမဳပ္ ျမဳပ္ယင္းေပ်ာ္
ေအာ္---- နတ္သွ်င္မယ္ နတ္သွ်င္မယ္
နင္ဖ်က္လို႔ျပည္ပ်က္ နန္းပ်က္
ျပည္ပ်က္ခရေရ ။

ႏွစ္ေပါင္း သံုးရာငါးဆယ္ပင္ေက်ာ္လီပါဗ်ာလ္။ ထိုးအတိတ္ဘ၀၀ဋ္ႀကီြးတိက အကၽြန္ၿပီးလို႔မလြတ္ပါသိ။ အလိုက္သင့္ေရခါ အကၽြန္ယွင္းျပခ်င္ပါေရ။ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ စာပီပညာရွင္ရို႕အကၽြန္႔ကိုု စကားေျပာခြင့္ပီးကတ္ပါ။

အကၽြန္ေရ ရခိုင္ျပည္သွ်င္ မင္းခေမာင္းနန္႔ မိဘုရားႀကီးရွင္ထြီးရို႕၏ သမီးေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါေရ။ အကၽြန္႔အမိေရ ပဲခူးနႏၵဘုရင္၏ သမီးေတာ္ပါ။ ခ်စ္သူေမာင္ေတာ္မင္းဟရီမွာ အမိကမိဘုရားသုပဘာေဒ၀ီ ျဖစ္ပါေရ။ အကၽြန္နဲ႔ မင္းဟရီရို႕ေရ အဖတူအမိကြဲ ငယ္ကပင္ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္လာသူတိျဖစ္ပါေရ။ မင္းဟရီ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ဘ၀ကပင္ အကၽြန္ရို႕ကို လက္ဆက္ပီးကတ္လို႔ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစြာ ေပါင္းသင္းနီထို္င္ကတ္ပါေရ။ အဖျပည္သွ်င္မင္းခေမာင္ သီလြန္နတ္ရြာလားေရခါ၊ မင္းဟရီ ဘုရင္ျဖစ္လွာပါေရ။ ၁၆၂၄ ခုမွာပါ။ သီရိသုဓမၼရာဇာဘြဲ႔ကို ခံယူၿပီးေက အကၽြန္႔ကို သီရိသုျမတ္စြာေဒ၀ီဘြဲ႔ ပီးပါေရ။

ယင္းအခ်ိန္မွာ အကၽြန္ရို႕မ်ိဳးဆက္သစ္ ရတနာတိျဖစ္ေတ မင္းစနီ၊ မန္ႀကီးစြာနန္႔၊ သမီးေရႊၾကင္စြာ သံုးေယာက္ ဟိနီပါဗ်ာယ္။ ေမာင္ေတာ္မင္းႀကီးေရ ဘီးေလာင္းေတာ္ မင္းဗာႀကီးလုပ္ခေရ ၿမိဳ႕ေတာ္က်ံဳး၊ေျမာင္း၊ ရီေလွာင္၊ မစၥင္း၊ ရင္တား၊ တံခါး၊ျပအိုး၊ တန္းေဆာင္၊ျပသာဒ္၊ဇရပ္တံတား၊ ရီတြင္း၊ရီကန္၊ ဘုရားပ်က္စီးယိုယြင္း နီစြာတိကို ျပဳျပင္ပါေရ။ နန္းတက္စခါ အကၽြန္ရို႕ေမာင္ႏွံႏွစ္ပါး ေသလာဂီရိေတာင္ေတာ္ေစတီကို လားဖူးၿပီးေက အရိယာသံဃာ ပုဂၢိဳလ္သူျမတ္တိကို အလွဴႀကီးပီးပါေရ။ အဥၥနနဒီျမစ္ကမ္းက ဘိုးေတာ္မင္းဖေလာင္း ပဥၨင္းတေထာင္ ခံခေရ ျမစ္ကမ္းမွာေလ့ အလွဴႀကီးပီးပါေရ။

မင္းေခါင္းေရႊဂူေက်ာင္းကို ေဆာက္ၿပီးေက ရဟန္းသံဃာတိကို လွဴဒါန္းခကတ္ပါေရ။ မာန္ငါးပါးထဲမွာ တပါးပါေရ သက်မဥၨဴလို႔ေခၚေရ သက်မာန္ေအာင္ေစတီေတာ္ကို တည္ထားကိုးကြယ္ၿပီး ဒါန၊သီလ ဘာ၀နာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈမွာ အကၽြန္ရို႕ေမြ႔ေလွ်ာ္နီခပါေရ။ “ ဘ၀ဆက္တိုင္းမွာ ေမာင္ေတာ္နန္႔ ဆံုရပါလို၏။ နိဗၺာန္ကူးေကေတာင္ တူတူကူးရပါလို၏” လို႕ အကၽြန္ဆုေတာင္းခပါေရ။ ေမာင္ေတာ္မင္းဟရီေရ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာ့လွပၿပီးေက စိတ္ႏွလံုးေပ်ာ့ေပ်ာင္းသိမ္ေမြ႔သူပါ။ ေ ဗဒင္ယၾတာတိကို အလြန္အ က်ဴးယံုၾကည္ဗ်ာယ္ အေျ မွာက္ႀကိဳက္ၿပီးေက သာ ေပါင္းညာစားတိကို ယံု လြယ္စြာ အားနည္းခ်က္ဟ ိသူပါ။သူယံုဗ်ာယ္ဆို ေက ေျပာျပလို႔လည္းနား မ၀င္ပါဗ်ာလ္။ မင္းျဖစ ္စမွာ ကမၻာေလာက္ေကာင္ းပါေရ။ေနာက္ပိုင္းမွ ာ အႀကံသမား၊လုပ္ႀကံေရ းသမားတိေထာင္ေခ်ာက္မ ွာ က်ရလီပါေရ၊ ကိေလသကာ မဂုဏ္ကိုလဲ လြန္က်ဴးတ ပ္မက္လာပါေရ။ သဘာ၀လြန ္ေရဆီး၀ါးတိ ဘုရားရဟႏ ၱာ တိက ဆန္႔က်င္ေရ ဆီး၀ ါးတိကို လိုက္စားယံုၾ ကည္လွာေရ။ မင္းက်င့္တ ရား ဆယ္ပါးႏွင့္မညီ၊ ျ ပည္သူျပည္သားရို႔ အသက ္စည္းစိမ္ကို မေစာင့္ ေရွာက္ေတမက သတ္ျဖတ္ေစ ာ္ကားလွာပါေရ။ အကၽြန္ သူ႔အေပၚၾသဇာမဟိပါ။ ရခ ိုိင္မိဖုရားတပါးစြာ သွ်င္ဘုရင္အေပၚမွာ ဇာ ေျပာပိုင္ခြင့္ဟိပါဖ ို႔လဲ။ အကၽြန္ရို႕က မ ိန္႔မပါရာ သူ႔ေဘးမွာ အ တိုင္ ပင္ခံ အမတ္ႀကီးတ ိဟိပါေရ။ သူရို႕နန္႔တ ိုင္းေရးျပည္ရာကို စီ မန္ခန္႔ခြဲကတ္ပါေရ။ အ မတ္တိထဲမွာ အဓိကက်ေရ လ ူတိက ပညာဟိအမတ္ သစ္တက္ ငလက္ရံုးနန္႔ေလာင္းၾ ကက္စား ကုသလပါ၊ ငလက္ရံ ုးက နန္းရင္း၀န ္ႀကီးျ ဖစ္ ၿပီးေက ကုသလစြာ ကို ယ္ရံေတာ္တပ္ကိုႀကီးၾက ပ္ေတ တပ္မွဴးႀကီးျဖစ္ပ ါေရ။ အမတ္ကုသလေရ ဘုရင္ မ င္းဗာႀကီးညီကဆင္းလာေရလ ူ၊ မင္းဗာႀကီးျမစ္ဆိုၿပ ီးေက နန္းတြင္းမွာ ၾသဇာႀ ကီးၿပီး တြင္က်ယ္ပါေရ။ ေ ဗဒင္ယၾတာအင္းအိုင္တိကို ကၽြမ္းက်င္လို႔ ေလးစားရေရပိုင္ ေၾကာက္လဲေၾကာက္ရပါေရ။ သူနန္႔ ငလက္ရံုးၾကားမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈပဋိပကၡဟိပါေရ။ အကၽြန္ကေတာ့ ႏွဖူးက်င္းထိပ္က်င္း ႏွာေရာင္ေကာက္ေကာက္ ႏႈတ္ခမ္းတြဲတြဲနန္႔ ေဒ၀ါႀကီးကုသလကို ၾကည့္လို႔မရပါ။ ေဒ၀ါႀကီးေရ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာေရ အႀကံသမားလို႔ အစကတည္းက ထင္မိပါေရ။ အကၽြန္႔ေမာင္ေတာ္၏ အားနည္းခ်က္တိကိုဖိနင္း၊ စိတ္ဓါတ္ကိုဖ်က္ဆီး၊ တိုင္းျပည္ကို သြီးလန္႔ေအာင္ လုပ္ၿပီးေက၊ေနာက္ဆံုးေမာင္ေတာ္ မင္းဟရီကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္လားေရ မဟုတ္ပါလား။ ေနာက္တက္လာေရ သားေတာ္မင္းစနီလက္ထက္မွာ ဘုရင္မင္းျပည္ေရးျပည္ရာ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔မွာ ကုသလ ပိုလို႔ ၾသဇာအာဏာဟိလာပါေရ။ အမတ္ႀကီးငလက္ရံုးကို သူဖယ္ထုတ္လိုက္ဗ်ာယ္ မဟုတ္ပါလား အကၽြန္က ေတာ့ တခုလည္းေျပာေရး ဆိုခြင့္မဟိေရ မဆမမိဖုရားပါရာ။ ငကုသလနဲ႔သူ႕တပည့္ဟူရားတတ္ ရဲထြဋ္ရို႕ အကၽြန္႔သားကို ထပ္ၿပီးသတ္လိုက္ကတ္ပါေရ။ ရခိုင္နန္းတြင္းမွာ အမတ္ႀကီးေလ့သူ၊ နန္းရင္း၀န္ႀကီးလည္းသူ၊ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္မွဴးႀကီးလည္းသူ၊ က်န္ေရလူတိက သူ႔လူတိနန္႔ အကၽြန္ရို႕ ေတာ္၀င္နန္းမ်ိဳးဆက္တိပါ။ သူ႔အတြက္ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္နန္႔ ေနာက္ဆံုးဆူူးတိ ေျငာင့္တိကိုသူျမင္ၿပီးသား ပညာတတ္သေလာက္ ေကာက္က်စ္ရက္စက္မႈ ကမ္းကုန္ေရအမတ္ပါ။ ရခိုင္နန္းတြင္းမွာ အမတ္ပညာဟိရို႕ ႀကီးစိုးပါေရ။ အကၽြန္ရို႕ မိဘုရားတိစြြာ စစ္ဘုရင္ခံုထက္က နတ္ရုပ္ေသွ်တိပါရာ။ အကၽြန္ရို႕တခုလည္း ၾသဇာမဟိပါ။ ဘုရင္ေျမွာက္ေတခါ နန္းေတာ္ပညာဟိ အ၀ိုင္းအ၀န္းက ငကုသလနန္႔ရာတန္ေရလို႔ ေထာက္ခံကတ္ေတ မဟုတ္ပါလား။ ဇာသူထလို႔ ကန္႔ကြက္ခပါေလ။ နန္းေတာ္ကို ငကုသလက သူ႔ခါးပိုက္ထဲကတပ္နန္႔ နင္းထားစြာကိုသိလို႔ ေခါင္းညိတ္ခကတ္ ေတ။ ရခိုင္သမိုင္း ပ်က္ရလီပါဗ်ယ္။

ရခိုင္ေတာ္၀င္ထံုးတန္းစဥ္လာအရ ေျမာက္ဦးထီးနန္းကို အကၽြန္မပိုင္ပါ။ အကၽြန္ငကုသလကို နန္းအပ္လို႔ ရပါဖို႔လား။ နန္းေတာ္က အတုိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔က အကၽြန္႔ကိုပိုင္ပါေရ။ ဘုရင္လို႔ေျမွာက္ေတလူစြာ မုဒိမ္း၊ဓါးျမ၊ အႏူျဖစ္ ေကေလ့ကိုယ့္ဘ၀ကို ကိုယ္မပိုင္ေရဘ၀မွာ ရြီးစရာလမ္းမရွိပါဗ်ာယ္။ လုပ္ႀကံေရးသမား မိစၦာေကာင္ ငကုသလ ေရ အျမင္လွဖို႔အတြက္ မိဖုရားေခါင္ႀကီးေဟာင္း မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္အစစ္ နတ္သွ်င္မယ္ကို မိဖုရားေျမွာက္ ေတ။ ဇာေလာက္နတ္ေယာင္ကား ေကာက္က်စ္ေလ။ စဥ္းစားၾကည့္ကတ္ပါဖိ။ အကၽြန္သိပါေရ ေမာင္ေတာ္ မင္းဟရီကို ငကုသလေရ ရိုးသားေရလူမဟုတ္ သတိထားဖို႔ ေျပာဖူးပါေရ။ သူမယံု။ အခုအားလံုး ပ်က္စီးရပါဗ်ယ္။ ကိုယ့္၀မ္းနန္႔္လြယ္မီြးရေရ သားကိုေတာင္ နန္းတြင္းအမိန္႔မရလို႔ မသၿဂၤိဳလ္ရေရဘ၀ ။ သူရို႕အမိန္႔ရမွ သၿဂၤိဳလ္ရေရ ဘ၀ ။ လင္သီသားသီလို႔မက်ီသိ။ လူသတ္ေကာင္နန္႔ လက္ထပ္ရေရ ရခိုင္မိဖုရားတပါး၏ ႏွလံုးသားေ၀ဒနာကို တစိေသွ်ေလာက္ရာ မွ်၀ီလို႔ခံစားၾကည့္ကတ္ပါ။ ထီးနန္းကိုရေရခါ ခြီးပါးစပ္က နတ္စကားထြက္ဗ်ယ္ သမိုင္းကို လိမ္ပါေရ။ လင္ကိုမတြယ္ သားကိုမခင္ေရမိန္းမ၊ ငါနန္႔ေပါင္းေက ထိုအက်င့္ေပ်ာက္ဖို႔ မဟုတ္၊ ငါ့ကိုလည္း ျပစ္မွားဖို႔ ဆိုေရလို႔ ငကုသလက ေျပာေရဆိုပါကာ။ ယံုကတ္ပါလား။ ငကုသလေရ မင္းရူး၊ အာဏာရူး၊ လုပ္ႀကံ ေရးသမားပါ။အကၽြန္႔လင္ကိုသတ္၊သားကိုသတ္၊ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တိကို ျပဳန္းေအာင္သတ္ခေရလူပါ။ တတိုင္း ျပည္လံုး ငါးပါးေမွာက္ေအာင္ လုပ္ခေရလူပါ။ စကားအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၿပီးေက အလြန္ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲေရလူပါ။ သူ႔စကားကိုယံုကတ္ပါလား။ တိုင္းသူျပည္သားရို႕ အကၽြန္ဘက္က ၀င္ၿပီးစဥ္းစားၾကည့္ကတ္ပါတခ်က္။ မွ်မွ် တတစဥ္းစားဖို႔ အကၽြန္အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ပါေရ။

မင္းျဖစ္ေတခါေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးတိ အဆုိအမိန္႔ကို နားေထာင္ၿပီးေက ရင္ရိုးေတာ္၊နံရိုးေတာ္ ေစတီႏွစ္ဆူကို ေျပာင္းတည္ပါေရ။ သမိုင္းမွာေတာ့ ဘုရားတကာလို႔ရြီးဖို႔ထင္ပါယင့္။ အကၽြန္႔အျဖစ္ကို ရရိုးေသွ်တခုေျပာျပပါေမ။ ကြယ္လြန္ေရ(သူသတ္ပစ္ေတ) မင္းတရားႀကီး သီရိသုဓမၼရာဇာမွာ ေရႊေရးေဆာင္မိန္းဖုရားနန္႔ သူ႔လက္ရင္း တပည့္အမတ္ သံေတာင္စားငတံုးညိဳ သင့္ျမတ္နီကတ္ေတလို႔ နန္းတြင္းမွာသတင္းျပန္႔ထြက္လာပါေရ။ ေယခါ ငကုသလေရ ဆရာေတာ္ႀကီးတိကို နန္းတြင္းသို႔ပင့္ၿပီးေက မင္းမိဖုရားနန္႔ သာမန္မူးမတ္ျပည္သူရို႕ အိမ္ေထာင္ ျပဳလို႔ရပါဖို႔လားလို႔ ေလွ်ာက္မီးပါေရ။ ဇာေလာက္ထိ နတ္ေတဆိုစြာ စဥ္းစားၾကည့္ကတ္ပါဖိ။ သူအမတ္ႀကီး လုပ္ခေရလူပါ။ ေအယွင့္ဇာသေဘာပါေလ။ သွ်င္ဘုရင္ကိုသတ္ၿပီး သွ်င္ဘုရင္မယားကို မိဘုရားေျမွာက္ၿပီး ယူခေရ ကၽြန္အမတ္ဆိုစြာ ငကုသလသူကိုယ္တိုင္မဟုတ္ပါလား။ ရခိုင္ရာဇ၀င္မွာ အေကာက္က်စ္ဆံုးလူပါေယ။ ယင္းအခ်ိ္န္မွာ အကၽြန္က ေက်ာက္အုဋ္တံတိုင္း ကာထားေရ၀င္းထဲမွာေတာင္ အပိတ္ေလွာင္ခံထားရပါဗ်ယ္။ အကၽြန္ေက်နပ္ပါေရ တံက်င္ထိုးလို႔သတ္ပစ္ေကေလ့ ေက်နပ္ပါေရ။

အကၽြန္ေရ အမ်ိဳးသီလေစာင့္ထိမ္းေရ သာဂီ၀င္မ်ိဳးႏြယ္ပါ။ ကုသလပိုင္လူနန္႔ နန္းေတာ္ကလက္ဆက္ပီးေကေလ့ သြီးဆက္ဖို႔အကၽြန္ လံုး၀ျငင္းဆန္ပါေရ။ အမွန္ျပန္စဥ္းစားေရခါ သူ႔အတြက္စြာေရ သဘာ၀က်ပါေရ။ သူ႔ကိုအကၽြန္ လုပ္ႀကံသင့္ပါေရ။ အႀကံသမားကေတာ့ခါ ကြက္ေက်ာ္ျမင္လို႔ အကၽြန္႔ကို နန္းတြင္းကထုတ္ၿပီးေက အက်ဥ္း ခ်ထားေရ။ ယင္းဘ၀က ပိုလို႔ျမတ္ပါေရ။သြီးေပနီေရ ရခိုင္နန္းတြင္းမွာ အကၽြန္မျခီပါဗ်ယ္။

သီခါနီးမွာေတာ့ အကၽြန္႔ကိုမွာေရ သူရူးခမက္ခေရ မင္းစည္းစိမ္ဆိုစြာ ဇာအဓိပၸါယ္ဟိပါသိေလ။ သူက်ဴးလြန္ခေရ ျပစ္မႈတိအတြက္ ေနာင္တရနီပါဗ်ယ္။ သူအကၽြန္႔ကို စကားေျပာခ်င္မွာခ်င္ေရ။ သူခြန္အားေလွ်ာ့နီပါဗ်ာယ္။ သီြီးဆုတ္လားဗ်ာယ္။ ရခိုင္ရာဇ၀င္မွာ သူေရဇာေလာက္ေကာင္းက်ိဳး ျပဳႏိုင္ခပါေလ။ အကၽြန္ေရ ဘုရားရွင္ သာသနာေတာ္ အဆံုးအမမွာ ငါးပါးသီလၿမဲေရ ရခိုင္မင္းသမီးပါ။သူ႔အတြက္ အကၽြန္အမွ်၀ီပါယင့္။ နိဗၺာန္မ ေရာက္ခင္ သံသရာ၌က်င္လည္ရသမွ် ဘ၀အဆက္ဆက္မွာ ေဒလူယုတ္မာတိနန္႔ မတြိႀကံဳရပါလို၏။ အမ်ိဳးသီလ ေစာင့္ထိမ္းထားေသာရခိုင္ျမီမွာ ေဒလူယုတ္မာတိ မမြီးပါစီေက့လို႔ ယင္းနိန္ရာမွာ ဆုေတာင္းမိန္႔ခပါေရ။ အကၽြန္႔မွာရာ ျဖီမရယွင္းမရ စြပ္စြဲခ်က္တပံုနန္႔ က်န္ခပါေရ။ ပေဒသရာဇ္ မင္းေယာက်ၤားရို႕ အာဏာလုပြဲမွာ အကၽြန္ညွပ္ၿပီး ပါလီရပါေရ။ အကၽြန္႔ဘ၀ ပ်က္ေတပိုင္ ေျမာက္ဦးေရႊနန္းေတာ္ႀကီးသြီးစြန္းလို႔ ယိုယြင္းပ်က္စီးစြာ ကိုလည္း အကၽြန္မ်က္စိနန္႔ ျမင္လိုက္ရပါေရ။ ရခိုင္သမုိင္းကို ပထမဆံုးစတင္ဖ်က္စီးသူေရ မင္းရူး၊အာဏာရူး၊ လုပ္ႀကံေရးသမား ငကုသလ အကၽြန္စက္ဆုပ္ရြံရွာဆံုးလူပါ။ အကၽြန္႔အဖို႔ အကၽြန္႔လင္ကိုသတ္ သားကိုသတ္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တိကို သတ္ေတလူနန္႔ရာ အကၽြန္႔ကို ယိုးစြပ္ကတ္ေတ အကၽြန္ဇာပိုင္ခံစားရဖို႔လဲ တခ်က္ေသွ် စဥ္းစားၾကည့္ကတ္ပါ။ ထိုလူေဒလူရြီးေရ ရာဇ၀င္မွာပါတိုင္းလည္းမယံုပါကဲ့။ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား ကတ္ပါ။ ရာဇ၀င္ထဲကနတ္သွ်င္မယ္ေရ အမ်ိဳးသီလကိုေစာင့္ေရ၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ေတ သစၥာတရားကိုျမတ္ ႏိုးေရ ရခို္င္မိဖုရားတပါးပါလို႔ရခိုင္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပါင္းရို႕ သိကတ္ပါ။

ရခိုင္ျပည္ အီးခ်မ္းသာယာပါစီ၊ ဖီးကင္းပါစီ၊နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္ရို႕ ရခိုင္ျပည္ကို ေစာင့္ေရွာက္ပါစီ။

ျမတ္စြာသာသနာေတာ္
ထြန္းကားတည္တံ့ပါစီ။

(သီရိသုျမတ္္စြာေဒ၀ီ)
ေမာင္ခိုင္ေအာင္
(ရခိုင္ရိုးမ မဂၢဇင္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

http://www.narinjara.com/B-literature/B-literature-5.asp

0 comments:

About This Blog

About This Blog

  © Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP